Boobs Not Bombs! – Výroba transdermálního estrogenu: Příručka pro domácí použití

Boobs Not Bombs je odkaz na Food Not Bombs, anarchistický projekt distribuce potravin starý několik desetiletí. Boobs Not Bombs je náš název pro myšlenku distribuce estrogenu levně nebo zdarma; Fairy Wings Mutual Aid je název naší konkrétní pobočky. Tato kapitola vznikla jako explicitně anarchistický projekt a snažili jsme se ji organizovat na základě anarchistických principů. Pokud je zde něco nejasného nebo matoucího, neváhejte nám napsat na e-mail fairywingsma@protonmail.com. Uvítáme, když nám napíšete!

Další informace o projektu v angličtině:https://cs.crimethinc.com/2022/12/15/producing-transdermal-estrogen-a-do-it-yourself-guide

Publikace Boobs Not Bombs! ke stažení v pdf

tinktura z dobromysli (Origanum vulgare) / the Oregano tincture

 • protikřečové působení, hodí se pro doplnění hořčíkové terapie při křečovitých stavech včetně epilepsie
 • prohlubuje sílu srdečního stahu, zlepšuje periferní i srdeční prokrvení
 • tlumí křečovité břišní bolesti při zkaženém žaludku  a střevních zánětech
 • proti silnému zahlenění, tlumí dráždivý i suchý kašel
 • antidepresivum a zlepšení nálady, při pravidelném podávání
 • silný antioxidant
 • podporuje trávení a příznivě ovlivňuje enzymatickou činnost slinivky
 • nemá kontraindikace, obvyklé dávky se mohou podávat dlouhodobě, vysoké dávky v dlouhodobém podávání nejsou vhodné (možný výskyt hemoglobinu v moči)

dávkování: 20 kapek 3x denně

 • anticonvulsant effect, suitable for supplementing magnesium therapy in convulsive conditions including epilepsy
 • deepens the force of cardiac contraction, improves peripheral and cardiac blood flow
 • relieves spasmodic abdominal pains due to a spoiled stomach and intestinal inflammations
 • against severe congestion, suppresses irritating and dry cough
 • antidepressant and mood enhancer, when administered regularly
 • strong antioxidant
 • supports digestion and favorably affects the enzymatic activity of the pancreas
 • has no contraindications, usual doses can be administered long-term, high doses in long-term administration are not suitable (possible occurrence of hemoglobin in urine)

dosage: 20 drops 3x a day

Novinky ve sdílené knihovně // leden 2022

Je tady lednová porce novinek ve sdílené knihovně projektu Dobromysl. Půjčit si je můžeš v InfoPavlači v Praze nebo je možné je zaslat zdarma poštou. Za tuto porci knih opět vděčíme squatu Bublina, který je poskytl z vlastní hnihovny.

Seznam a náhledy novinek:


Novinky ve sdílené knihovně // listopad 2021

Sdílená knihovna projektu Dobromysl má hromádku nových knih v nabídce. Půjčit si je můžeš v InfoPavlači v Praze nebo je možné je zaslat zdarma poštou. Za tuto porci knih opět vděčíme squatu Bublina, který je poskytl z vlastní hnihovny.

Seznam a náhledy novinek:https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/182165/alergie-182165.jpg

Novinky ve sdílené knihovně // srpen 2021

Sdílená knihovna projektu Dobromysl má hromádku nových knih v nabídce. Půjčit si je můžeš v InfoPavlači v Praze nebo je možné je zaslat zdarma poštou. Za tuto porci knih vděčíme squatu Bublina, který je poskytl z vlastní hnihovny.

Seznam a náhledy novinek:

Dobromysl v InfoPavlači

Projekt Dobromysl konečně získal možnost mít tinktury a publikace na veřejně přístupném místě. Najdete to v Praze v InfoPavlači na adrese:

InfoPavlač / FNB
Roháčova 20
Praha 3 – Žižkov – 130 00

Za knihy na tomto místě vděčíme squatu Bublina, který je poskytl z vlastní hnihovny. Hledáme další místa, kam je možné umístit naše produkty a publikace.

Overcoming Burnout

Organising with others for human, animal and earth liberation can be one of the most empowering experiences alive. Yet frontline resistance comes with risks to our physical and emotional health that can lead many people to burn out and abandon social movements altogether.

This book is about overcoming burnout, linking the author’s journey of recovery with wider systemic forces such as classism, sexism and power dynamics in groups, poverty, chronic illness and ableism, as well as grief and trauma from prison and state repression. It is a call for models of mutual aid and collective care. Simultaneously deeply personal and acutely political, for anyone involved in grassroots organising, it is a must read.

Propad do šílenství: Anarchistický-nihilistický deník antipsychiatrie

Šárka, Marcel, Veronika, Martin, Bára, Petr, Martina, Honza, Ester, Emily, Lukáš, Kristýna, Ondřej, Tereza, Marek, Kateřina, Stela, Radek, Daniela, Filip, Saša, Lenka, Roman, Monika a mnoho dalších. Oni mají své zkušenosti s psychiatrickými diagnózami, chemickými medikamenty nebo uvězněním v psychiatrických zařízeních. Především jim je věnována tato publikace. Nabízí ale zajímavé pohledy i všem ostatním.

celá publikace ke stažení v pdf

Informační detox – Michaela Dombrovská & Zuzana Šidlichovská

S pomocí této knihy si dokážete poradit se záplavou informací, které se na nás v současné digitální době bez ustání valí. Užitečná doporučení, zajímavé tipy a sdílené zkušenosti vás provedou nejen oblastí informačního detoxu, ale také informačním minimalismem, tedy udržitelnějším systémem práce s informacemi, a informačním wellness, který přináší inspiraci pro relaxaci a restart. Tyto tři oblasti společně tvoří informační pohodu, ve které se budete cítit dobře bez zbytečného úsilí. Získáte dostatek prostoru k práci, tvoření i radosti.

Kniha volně navazuje na knížky „Pravidla pozitivního sobectví“ a „Pořádek nejen v hlavě“. Ocení ji každý, kdo se chce vypořádat s informačním přetížením nebo mu rovnou předcházet.

Úzkost a obavy – Ján Praško, Jana Vyskočilová & Jana Prašková

Úzkost a obavy jsou normálními reakcemi na nebezpečí nebo na stres. Problémem se stávají tehdy, pokud se tyto emoční reakce objevují příliš často, jsou příliš silné, trvají příliš dlouho nebo se objevují v nevhodných situacích. Generalizovaná úzkostná porucha se projevuje všeobecnou trvalou úzkostí, která není vázána na konkrétní situace nebo objekty. Lidé s touto poruchou reagují nepřiměřeně i na slabé stresory a žijí v trvalém vnitřním napětí. Trápí se maličkostmi a stálou nerozhodností, trpí podrážděností, nadměrnou únavou až vyčerpaností, bolestmi hlavy, bušením srdce, poruchami spánku, svalovým napětím, třesem, závratěmi, výjimkou nejsou ani panické epizody.

Kniha shrnuje poznatky o generalizované úzkostné poruše a o způsobech terapeutické intervence, kterou nejčastěji představuje kombinace psychoterapie a farmakoterapie. Využijí ji pacienti trpící úzkostnou poruchou, jejich rodinní příslušníci i lékaři a psychologové.

Mýty o sebevraždě – Derek de Beurs

Sebevražda je bezpochyby tabuizovaným tématem. Žádný jiný způsob úmrtí nevyvolává tolik pocitů studu, lítosti a nepochopení. Kolem sebevražd proto dodnes panuje mnoho mýtů. Autor, uznávaný odborník na sebevraždy, se snaží na tyto mýty podívat z pohledu vědy. Jedná se o devět přesvědčení typu „O sebevraždě je lepší nemluvit“, „Někdo, kdo myslí na sebevraždu, chce zemřít“, „Média mají vliv na počet sebevražd ve společnosti“, „Antidepresiva riziko sebevraždy zvyšují“, „Umělci jsou k sebevraždě náchylnější“, „Ženy o sebevraždě častěji mluví, muži na ni častěji umírají“, „Víc lidí se zabíjí v době svátků“. Některé z těchto výroků jsou skutečně vyvráceny jako mýty, zatímco u jiných se dozvíme, že věda na ně nedává definitivní odpověď. Kniha je určena pro všechny, kdo chtějí více pochopit jedince, již se chtějí zabít, i pro odborníky, kteří chtějí o tomto tématu vhodně komunikovat se svými klienty.

Deprese, odkaz předků – Transgenerační přenos – Sylvie Tenenbaum

Deprese může kdykoli postihnout kohokoli z nás. K jejímu překonání navrhuje autorka ojedinělý přístup. Během své praxe zjistila, že mnoho případů deprese je svým původem „transgenerační“, tedy vyvoláno rodinnými tajemstvími, smrtí blízkých osob, kterou členové rodiny řádně neodtruchlili, genealogickým opakováním a tak podobně. Srozumitelným jazykem a na základě příkladů z práce s klienty vede autorka čtenáře k tomu, aby se osvobodil od negativních vazeb, které mu brání přerušit řetězec utrpení a zajistit, aby další generace nestrádaly. Popisuje metodu sociogenogramu a práci s ním při odhalování skrytých kořenů deprese. Knihu ocení nejen lidé s touto poruchou, ale i jejich terapeuti, a všichni čtenáři se zájmem o vliv životů našich předků na náš současný život.

Obsedantně-kompulzivní porucha -Ján Praško, Jana Vyskočilová, Miloš Šlepecký & Aleš Grambal

Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující příznaky.

Léčbou a výzkumem obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se autoři zabývají již několik desetiletí. V našich podmínkách chybí dostatek základní odborné literatury v českém jazyce, proto se rozhodli své dlouholeté zkušenosti přetavit do této monografie. Kniha přináší souhrn výzkumů příčin a způsobu léčby OCD za posledních čtyřicet let a osvětluje problematiku z mnoha hledisek: věnuje se jak biologickému, tak psychologickému či psychoterapeutickému pohledu. Psychoterapeutické přístupy jsou probírány zevrubněji především proto, že jsou pokládány za účinnější a trvalejší.

Publikace je koncipována tak, aby z ní měli užitek jak odborníci (psychiatři, psychologové, praktičtí lékaři, poradenští pracovníci), tak studenti těchto oborů, ale i ti, kteří poruchou trpí, a jejich blízcí. Čtenář si může vybrat informace na různé úrovni odbornosti podle svých potřeb a možností.

An Anarchist Free Herbal

This zine is intended as a practical guide to some of the topics that common herbal education tends to not cover—primarily, how to make and use herbal medicine on a low-to-nothing budget. Think of it as a “quick start guide” to summarize the information I personally think beginner herbalists should have—It is not the be-all end-all of herbal knowledge, nor should this be taken as gospel truth: Just one anonymous herbalist’s methods, opinions and philosophies. There is
some information on specific herbs included, but generally I wrote this zine under the assumption you would use it to seek out information from other sources (with tips on doing that for free included!). The rest of this introduction is some basic philosophy about the function and practice of herbalism as an art and as anarchy—feel free to skip it if it doesn’t interest you.

PDF

tinktura z lichořeřišnice (Tropaeolum majus) / the garden nasturtium tincture

 •  hlavní účinek je výrazně antibiotická v urogenitální oblasti na hodně druhů bakterií (např. stafylokoky, streptokoky, proteus vulgaris, escherichia coli, salmonely)
 • účinek se projevuje i v oblasti dýchacích cest
 • nemá kontraindikace ani nežádoucí účinky

dávkování: vnitřně podle potřeby (např. 30-40 kapek 3x denně)

 • the main effect is significantly antibiotic in the urogenital area against many types of bacteria (e.g. staphylococci, streptococci, proteus vulgaris, escherichia coli, salmonella)
 • the effect is also manifested in the respiratory tract
 • has no contraindications or side effects

dosage: internal use as you wish (f.e. 30-40 drops, 3x a day)

tinktura z hlohu (Crataegus laevigata) / mayflower tincture

 • má příznivý vliv na práci srdce, tlumí a harmonizuje srdeční arytmie (preventivně chrání od srdečních onemocnění)
 • zlepšuje krevní oběh
 • snižuje krevní tlak
 • mírně uklidňuje
 • vhodný zejména pro starší lidi
 • léčí některé typy závratí
 • tlumí klimakterické potíže
 • nemá nežádoucí účinky ani kontraindikace, lze podávat dlouhodobě

dávkování: v léčbě 3x denně 30-50 kapek, v prevenci: 2x denně kolem 15 kapek

 • has a beneficial effect on the work of the heart, suppresses and harmonizes cardiac arrhythmias (preventively protects against heart diseases)
 • improves blood circulation
 • lowers blood pressure
 • slightly soothing
 • especially suitable for older people
 • treats some types of dizziness
 • suppresses climacteric problem
 • has no side effects or contraindications, can be administered long-term

dosage: in treatment 3 times a day 30-50 drops, in prevention: 2 times a day around 15 drops

 

tinktura z kořene pampelišky (Taraxacum officinale) / Dandelion root tincture

 • podporuje trávení a celkovou látkovou výměnu
 • při poruchách ledvin a močových cest
 • podporuje funkci žlučníku a jater, vyhání a částečně rozpouští ledvinové i močové kameny
 • snižuje hladinu krevního cukru
 • účinná při různých kožních chorobách – vnitřně i zevně
 • tonikum, které mírně povzbudí organismus

dávkování: 10-15 kapek, 3x denně, vnitřně

 • supports digestion and overall metabolism
 • in kidney and urinary tract disorders
 • supports the function of the gallbladder and liver, expels and partially dissolves kidney and urinary stones
 • lowers the blood sugar level
 • effective for various skin diseases – internally and externally
 • a tonic that slightly invigorates the organism

dosage: 10-15 drops, 3x a day, internally

tinktura z květu měsíčku lékařského (Calendula officinalis) / pot marigold tincture

 • při léčbě rakoviny zejména prsů, dělohy a vaječníků (lze užívat jako prevenci)
 • příznivě ovlivňuje činnost jater a žlučníku a plic
 • upravuje menstruaci
 • hojí vnitřní záněty
 • mírné sedativní působení, ovlivňuje odolnost nervové soustavy

dávkování: 20 kapek 3x denně nebo podle hmotnosti – 1 kapka 1 kg, rozdělené do 3 dávek / den

 • in the treatment of cancer, especially of the breast, uterus and ovaries (can be used as prevention)
 • positively affects the activity of the liver and gall bladder and lungs
 • regulates menstruation
 • heals internal inflammations
 • mild sedative effect, affects the resistance of the nervous system

dosage: 20 drops 3 times a day or according to weight – 1 drop per 1 kg, divided into 3 doses / day

tinktura z heřmánku pravého / camomile tincture

 • užití mimořádně široké, všestranné
 • tlumí křeče
 • sedativní účinek na psychiku
 • protibolestivý
 • antimikrobiální
 • léčba žaludečních a střevních chorob, popálenin, zánětů

dávkování: 30 – 40 kapek několikrát denně

 • extremely wide, versatile use
 • suppresses spasms
 • sedative effect on the psyche
 • pain reliever
 • antimicrobial
 • treatment of stomach and intestinal diseases, burns, inflammations

dosage: 30 – 40 drops several times a day

Triky proti úzkosti a panice – Jordan Reid

Uvolněte se. Nejste odsouzeni k životu plnému zbytečného přemítání a bezesných nocí. Ve skutečnosti jste úplně normální. Normální nejsou všichni ti lidé na sociálních sítích, co vypadají jako komparz z reklamy na lentilky. Ať už trpíte úzkostí silnou či lehkou, je tahle kniha pro vás. Máme spoustu stránek s aktivitami, které vám pomůžou cítit se míň osaměle, inspirují vás, a pomůžou vám vymyslet, co dělat, když ve tři ráno nespíte kvůli úvahám o tom, jestli jste ten e-mail poslali tomu správnému Petrovi.