tinktura z vratiče (pozor, TOXICKÁ!) / tansy tincture (beware, TOXIC!)

  • vnější užití na nehojící se rány a proti revmatismu (formou koupelí)
  • vnitřně pouze jako prostředek k potratu – pozor, toxická! (zde je však nutná opatrnost a širší povědomí o problému bylinného potratu)
  • external use for non-healing wounds and against rheumatism (in the form of baths)
  • internally only as a means of abortion – beware, toxic! (caution and wider awareness of the problem of herbal abortion is necessary here)