tinktura z plodu černého bezu / Elderberry tincture

  • velmi univerzální
  • proti bolestem při neuralgiích, například při bolestech trojkanného nervu, páteře, kloubů
  • protizánětlivé účinky
  • působí mírně projímavě
  • mírně snižuje krevní tlak
  • very versatile
  • against pain in neuralgia, for example, in the pain of the trigeminal nerve, spine, and joints
  • anti-inflammatory effects
  • slightly laxative
  • slightly lowers blood pressure