Cesty k vnitřnímu klidu – Peter Lauster

Cesty k vnitřnímu klidu | E-shop Rituál - ezoterický ...Peter Lauster (1940, Stuttgart) ve své knize vysvětluje, že vnitřní klid a vyrovnanost lze najít jedině tehdy, když opustíme své ambiciózní cíle, když se nedáme vnitřně zotročovat diktátem a normami společnosti a zbavíme se strachu a napětí. Tato uvolněnost je podle autorových zkušeností předpokladem duševního růstu. Jenom potom může člověk prožívat a objevovat sám sebe a dosáhnout sebepoznání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *