třezalkový olej (po aplikaci na kůži ji nevystavujte přímému slunci!) / St. John’s wort oil (do not expose it to direct sunlight after application to the skin!)

 • hojivý, protizánětlivý
 • zevně působí na pohmožděniny, zlomeniny, naraženiny a zanícené rány
 • proti hemeroidům
 • léčí ischias i další neuralgie
 • aplikovaný do zvukovodu zastavuje zánět středního ucha a při koupání preventivně chrání před problémy s ušima
 • při rehabilitaci po mozkových příhodách – kombinovaně s pitnou kúrou, pomocí obkladů a masáží třezalkovým olejem
 • healing, anti-inflammatory
 • externally affects bruises, fractures, bumps and inflamed wounds
 • against hemorrhoids
 • treat sciatica and other neuralgia
 • applied to the ear canal stops the inflammation of the middle ear and protects against ear problems while bathing
 • for rehabilitation after strokes – combined with drinking cure, tiling and massage with St. John’s wort oil